Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zaktualizowano 2022-09-24

Digital School („my”, „nasz” lub „nas”) zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez Digital School.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy naszej strony internetowej i powiązanych z nią subdomen (łącznie naszych „Usług”) wraz z naszą aplikacją Digital School. Uzyskując dostęp do naszej Usługi lub korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na zbieranie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i naszymi Warunkami świadczenia usług.

Definicje i kluczowe terminy

Aby pomóc wyjaśnić rzeczy tak jasno, jak to możliwe w niniejszej Polityce prywatności, za każdym razem, gdy mowa o którymkolwiek z tych terminów, są one ściśle zdefiniowane jako:

-Cookie: niewielka ilość danych generowana przez witrynę i zapisywana przez Twoją przeglądarkę internetową. Służy do identyfikacji przeglądarki, zapewniania analiz, zapamiętywania informacji o Tobie, takich jak preferencje językowe lub dane logowania.
-Firma: kiedy w niniejszej polityce jest mowa o „Firmie”, „my”, „nas” lub „nasz”, odnosi się to do Digital School, która jest odpowiedzialna za Twoje dane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
-Kraj: w którym ma siedzibę Digital School lub właściciele/założyciele Digital School, w tym przypadku jest to USA
-Klient: odnosi się do firmy, organizacji lub osoby, która rejestruje się, aby korzystać z usługi Digital School w celu zarządzania relacjami z konsumentami lub użytkownikami usług.
- Urządzenie: dowolne urządzenie połączone z Internetem, takie jak telefon, tablet, komputer lub inne urządzenie, które można wykorzystać do odwiedzenia Digital School i korzystania z usług.
-Adres IP: Każde urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany numer znany jako adres protokołu internetowego (IP). Numery te są zwykle przydzielane w blokach geograficznych. Adres IP może często służyć do identyfikowania lokalizacji, z której urządzenie łączy się z Internetem.
-Personel: odnosi się do osób, które są zatrudnione przez Digital School lub mają umowę o świadczenie usługi w imieniu jednej ze stron.
-Dane osobowe: wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami – w tym osobistym numerem identyfikacyjnym – pozwalają na identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.
-Usługa: odnosi się do usługi świadczonej przez Digital School zgodnie z opisem w warunkach względnych (jeśli są dostępne) i na tej platformie.
-Usługa osób trzecich: odnosi się do reklamodawców, sponsorów konkursów, partnerów promocyjnych i marketingowych oraz innych osób, które dostarczają nasze treści lub których produkty lub usługi naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
-Strona internetowa: Digital School.”, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem tego adresu URL: https://digital-school.net
-Ty: osoba lub podmiot zarejestrowany w Digital School w celu korzystania z Usług.

Informacje zbierane automatycznie-
Niektóre informacje, takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są zbierane automatycznie, gdy odwiedzasz naszą platformę. Informacje te mogą zostać wykorzystane do połączenia komputera z Internetem. Inne informacje zbierane automatycznie mogą obejmować login, adres e-mail, hasło, informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typy i wersje wtyczek do przeglądarki oraz ustawienie strefy czasowej, systemy operacyjne i platformy, historia zakupów (czasami łączymy z podobnymi informacjami z innym Użytkownikom), pełny strumień kliknięć Uniform Resource Locator (URL) do, przez i z naszej Witryny, który może zawierać datę i godzinę; numer pliku cookie; części witryny, które przeglądałeś lub wyszukiwałeś; oraz numer telefonu, z którego dzwoniłeś do naszego Biura Obsługi Klienta. Możemy również wykorzystywać dane przeglądarki, takie jak pliki cookie, pliki cookie Flash (znane również jako Flash Local Shared Objects) lub podobne dane w niektórych częściach naszej Witryny w celu zapobiegania oszustwom i do innych celów. Podczas Twoich wizyt możemy używać narzędzi programowych, takich jak JavaScript, aby mierzyć i gromadzić informacje o sesji, w tym czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość wizyt na niektórych stronach, informacje o interakcji na stronie (takie jak przewijanie, kliknięcia i najechanie myszą) oraz metody używane do przeglądania strony. Możemy również zbierać informacje techniczne, które pomogą nam zidentyfikować Twoje urządzenie w celu zapobiegania oszustwom i do celów diagnostycznych.

Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po platformie. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, kto i kiedy korzystasz z naszych oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszej platformy oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Sprzedaż firmy

Zastrzegamy sobie prawo do przekazania informacji stronie trzeciej w przypadku sprzedaży, fuzji lub innego przeniesienia wszystkich lub zasadniczo wszystkich aktywów Digital School lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie) lub tej części Digital Szkoła lub którykolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych, do których odnosi się Usługa, lub w przypadku, gdy zaprzestaniemy naszej działalności lub złożymy wniosek lub złożyliśmy przeciwko nam wniosek o ogłoszenie upadłości, reorganizacji lub podobne postępowanie, pod warunkiem, że strona trzecia zgadza się przestrzegać warunki niniejszej Polityki Prywatności.

Partnerzy

Możemy ujawnić informacje (w tym dane osobowe) o Tobie naszym podmiotom stowarzyszonym. Do celów niniejszej Polityki prywatności „Firmowy podmiot stowarzyszony” oznacza każdą osobę lub podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą Digital School, niezależnie od tego, czy jest właścicielem, czy w inny sposób. Wszelkie informacje dotyczące Ciebie, które przekazujemy naszym podmiotom stowarzyszonym, będą traktowane przez te podmioty stowarzyszone zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.

Prawo

Niniejsza Polityka Prywatności podlega prawu Stanów Zjednoczonych bez względu na przepisy kolizyjne. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w związku z wszelkimi działaniami lub sporami powstałymi między stronami na podstawie niniejszej Polityki prywatności lub w związku z nią, z wyjątkiem osób, które mogą mieć prawo do wnoszenia roszczeń w ramach Tarczy Prywatności lub ram szwajcarsko-amerykańskich.

Niniejsza Umowa i korzystanie z witryny internetowej podlegają prawu Stanów Zjednoczonych, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie z witryny może również podlegać innym przepisom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Korzystając z Digital School lub kontaktując się z nami bezpośrednio, wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie powinieneś angażować się w naszą stronę internetową ani korzystać z naszych usług. Dalsze korzystanie ze strony internetowej, bezpośrednie zaangażowanie z nami lub śledzenie zmian w niniejszej Polityce prywatności, które nie wpływają znacząco na wykorzystanie lub ujawnienie Twoich danych osobowych, będą oznaczać, że akceptujesz te zmiany.

Zgoda

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności, aby zapewnić pełną przejrzystość ustawień podczas odwiedzania naszej witryny i sposobu jej użytkowania. Korzystając z naszej strony internetowej, rejestrując konto lub dokonując zakupu, wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności i zgadzasz się na jej warunki.

Linki do innych stron

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Usług. Usługi mogą zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane ani kontrolowane przez Digital School. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, dokładność lub opinie wyrażane na takich stronach internetowych, a takie strony internetowe nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności lub kompletności. Pamiętaj, że w przypadku skorzystania z linku, aby przejść z Usług do innej strony internetowej, nasza Polityka Prywatności przestaje obowiązywać. Twoje przeglądanie i interakcja na dowolnej innej stronie internetowej, w tym tych, które mają łącze na naszej platformie, podlegają własnym zasadom i zasadom tej witryny. Takie strony trzecie mogą wykorzystywać własne pliki cookie lub inne metody gromadzenia informacji o Tobie.

Reklama

Ta strona internetowa może zawierać reklamy stron trzecich i linki do stron stron trzecich. Digital School nie składa żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności jakichkolwiek informacji zawartych w tych reklamach lub witrynach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie lub treść tych reklam i witryn oraz oferty składane przez osoby trzecie .

Dzięki reklamom Digital School oraz wiele witryn i usług, z których korzystasz, są bezpłatne. Dokładamy wszelkich starań, aby reklamy były bezpieczne, dyskretne i jak najbardziej trafne.

Reklamy osób trzecich i linki do innych witryn, na których reklamowane są towary lub usługi, nie stanowią rekomendacji ani rekomendacji witryn, towarów lub usług osób trzecich przez Digital School. Digital School nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek reklam, złożonych obietnic ani jakość/niezawodność produktów lub usług oferowanych we wszystkich reklamach.

Pliki cookie do celów reklamowych

Te pliki cookie gromadzą informacje o Twojej aktywności online w witrynie i innych usługach online, aby reklamy online były dla Ciebie bardziej trafne i skuteczne. Nazywa się to reklamą opartą na zainteresowaniach. Pełnią również funkcje, takie jak zapobieganie ciągłemu ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy i zapewnianie prawidłowego wyświetlania reklam dla reklamodawców. Bez plików cookie reklamodawcy bardzo trudno jest dotrzeć do odbiorców lub dowiedzieć się, ile reklam zostało wyświetlonych i ile otrzymali kliknięć.

Pliki Cookies

Digital School używa plików „Cookies”, aby zidentyfikować obszary naszej witryny, które odwiedziłeś. Cookie to niewielki fragment danych przechowywany na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez Twoją przeglądarkę internetową. Używamy plików cookie w celu poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, ale nie są one niezbędne do ich używania. Jednak bez tych plików cookie niektóre funkcje, takie jak filmy, mogą stać się niedostępne lub będziesz musiał podawać swoje dane logowania za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, ponieważ nie bylibyśmy w stanie zapamiętać, że logowałeś się wcześniej. Większość przeglądarek internetowych można ustawić tak, aby wyłączyć korzystanie z plików cookie. Jeśli jednak wyłączysz pliki cookie, możesz nie być w stanie uzyskać prawidłowego dostępu do funkcji naszej witryny lub wcale. Nigdy nie umieszczamy w plikach cookie informacji umożliwiających identyfikację osoby.

Blokowanie i wyłączanie plików cookies i podobnych technologii

Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie i podobne technologie, ale to działanie może zablokować nasze podstawowe pliki cookie i uniemożliwić prawidłowe działanie naszej witryny, a także możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich jej funkcji i usług. Należy również pamiętać, że możesz również utracić niektóre zapisane informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje witryny), jeśli zablokujesz pliki cookie w swojej przeglądarce. Różne przeglądarki udostępniają różne opcje sterowania. Wyłączenie pliku cookie lub kategorii plików cookie nie powoduje usunięcia pliku cookie z przeglądarki, musisz to zrobić samodzielnie z poziomu przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź menu pomocy przeglądarki.

Prywatność dzieci

Zbieramy informacje od dzieci poniżej 13 roku życia, aby ulepszyć nasze usługi. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i zdajesz sobie sprawę, że Twoje dziecko przekazało nam Dane Osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w naszej polityce prywatności

Możemy zmienić naszą Usługę i zasady, a także być może będziemy musieli wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce prywatności, aby dokładnie odzwierciedlały naszą Usługę i zasady. O ile prawo nie stanowi inaczej, powiadomimy Cię (na przykład za pośrednictwem naszej Usługi) przed wprowadzeniem zmian w niniejszej Polityce prywatności i damy Ci możliwość zapoznania się z nimi, zanim wejdą one w życie. Wówczas, jeśli będziesz nadal korzystać z Usługi, będziesz związany zaktualizowaną Polityką Prywatności. Jeśli nie chcesz wyrazić zgody na niniejszą lub jakąkolwiek zaktualizowaną Politykę prywatności, możesz usunąć swoje konto.

Usługi firm trzecich

Możemy wyświetlać, dołączać lub udostępniać treści stron trzecich (w tym dane, informacje, aplikacje i inne usługi produktów) lub udostępniać łącza do witryn lub usług stron trzecich („Usługi stron trzecich”).
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Digital School nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Usługi stron trzecich, w tym za ich dokładność, kompletność, aktualność, ważność, zgodność z prawami autorskimi, legalność, przyzwoitość, jakość lub jakikolwiek inny ich aspekt. Digital School nie przyjmuje i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej osoby lub podmiotu za jakiekolwiek usługi stron trzecich.
Usługi stron trzecich i linki do nich są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a użytkownik uzyskuje do nich dostęp i korzysta z nich wyłącznie na własne ryzyko i zgodnie z warunkami takich stron trzecich.

Technologie śledzenia

-Ciasteczka

Używamy plików cookie w celu poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, ale nie są one niezbędne do ich używania. Jednak bez tych plików cookie niektóre funkcje, takie jak filmy, mogą stać się niedostępne lub będziesz musiał podawać swoje dane logowania za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, ponieważ nie bylibyśmy w stanie zapamiętać, że logowałeś się wcześniej.

-Sesje

Digital School wykorzystuje „sesje” do identyfikacji obszarów naszej witryny, które odwiedziłeś. Sesja to niewielki fragment danych przechowywany na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez Twoją przeglądarkę internetową.

Informacje o ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO)

Możemy gromadzić i wykorzystywać informacje od Ciebie, jeśli pochodzisz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a w tej sekcji naszej Polityki prywatności wyjaśnimy dokładnie, w jaki sposób i dlaczego są gromadzone te dane oraz w jaki sposób przechowujemy te dane ochrona przed replikacją lub niewłaściwym użyciem.

Co to jest GDPR?

RODO to ogólnounijne prawo dotyczące prywatności i ochrony danych, które reguluje sposób ochrony danych mieszkańców UE przez firmy i zwiększa kontrolę, jaką mają mieszkańcy UE nad ich danymi osobowymi.

RODO dotyczy każdej firmy działającej na całym świecie, a nie tylko firm z siedzibą w UE i mieszkańców UE. Dane naszych klientów są ważne niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dlatego wdrożyliśmy kontrole RODO jako nasz podstawowy standard dla wszystkich naszych operacji na całym świecie.

Czym są dane osobowe?

Wszelkie dane, które odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania lub zidentyfikowanej osoby. RODO obejmuje szerokie spektrum informacji, które można wykorzystać samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami do identyfikacji osoby. Dane osobowe wykraczają poza imię i nazwisko lub adres e-mail osoby. Niektóre przykłady obejmują informacje finansowe, opinie polityczne, dane genetyczne, dane biometryczne, adresy IP, adres fizyczny, orientację seksualną i pochodzenie etniczne.

Zasady ochrony danych obejmują wymagania, takie jak:

-Zgromadzone dane osobowe muszą być przetwarzane w uczciwy, legalny i przejrzysty sposób i powinny być wykorzystywane wyłącznie w sposób, którego dana osoba mogłaby racjonalnie oczekiwać.
-Dane osobowe powinny być gromadzone wyłącznie w określonym celu i powinny być wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Organizacje muszą określić, dlaczego potrzebują danych osobowych podczas ich zbierania.
-Dane osobowe powinny być przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji ich celu.
-Osoby objęte RODO mają prawo dostępu do własnych danych osobowych. Mogą również zażądać kopii swoich danych oraz ich aktualizacji, usunięcia, ograniczenia lub przeniesienia do innej organizacji.

Dlaczego RODO jest ważne?

RODO dodaje kilka nowych wymagań dotyczących sposobu, w jaki firmy powinny chronić gromadzone i przetwarzane dane osobowe osób fizycznych. Podnosi również stawki w zakresie przestrzegania przepisów, zwiększając egzekwowanie przepisów i nakładając wyższe kary za naruszenie. Poza tymi faktami jest to po prostu właściwa rzecz do zrobienia. W Digital School mocno wierzymy, że prywatność Twoich danych jest bardzo ważna i mamy już solidne praktyki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności, które wykraczają poza wymagania tego nowego rozporządzenia.

Prawa poszczególnych osób, których dane dotyczą – dostęp do danych, przenoszenie i usuwanie

Zobowiązujemy się pomagać naszym klientom w spełnianiu wymogów RODO dotyczących praw osób, których dane dotyczą. Digital School przetwarza lub przechowuje wszystkie dane osobowe u w pełni sprawdzonych dostawców zgodnych z DPA. Przechowujemy wszystkie rozmowy i dane osobowe przez okres do 6 lat, chyba że Twoje konto zostanie usunięte. W takim przypadku usuwamy wszystkie dane zgodnie z naszymi Warunkami świadczenia usług i Polityką prywatności, ale nie przechowujemy ich dłużej niż 60 dni.

Zdajemy sobie sprawę, że jeśli pracujesz z klientami z UE, musisz mieć możliwość zapewnienia im dostępu do danych osobowych, ich aktualizacji, pobierania i usuwania. Mamy cię! Byliśmy skonfigurowani jako samoobsługa od samego początku i zawsze zapewnialiśmy Ci dostęp do Twoich danych i danych Twoich klientów. Nasz zespół obsługi klienta jest tutaj, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące pracy z interfejsem API.

WAŻNE! Akceptując niniejszą politykę prywatności, zgadzasz się również Polityka prywatności i warunki użytkowania Google.

Mieszkańcy Kalifornii

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) wymaga od nas ujawnienia kategorii gromadzonych przez nas danych osobowych i sposobu ich wykorzystywania, kategorii źródeł, z których zbieramy dane osobowe oraz stron trzecich, którym je udostępniamy, co wyjaśniliśmy powyżej .

Jesteśmy również zobowiązani do przekazywania informacji o prawach przysługujących mieszkańcom Kalifornii zgodnie z prawem stanu Kalifornia. Możesz skorzystać z następujących praw:

-Prawo do poznania i dostępu. Możesz przesłać weryfikowalne żądanie informacji dotyczących: (1) kategorii Danych osobowych, które zbieramy, wykorzystujemy lub udostępniamy; (2) cele, dla których zbieramy lub wykorzystujemy kategorie Danych Osobowych; (3) kategorie źródeł, z których zbieramy Dane osobowe; oraz (4) określone dane osobowe, które zebraliśmy o Tobie.
-Prawo do równej obsługi. Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli skorzystasz ze swoich praw do prywatności.
-Prawo do usunięcia. Możesz przesłać możliwą do zweryfikowania prośbę o zamknięcie swojego konta, a my usuniemy Twoje dane osobowe, które zebraliśmy.
-Żądać od firmy, która sprzedaje dane osobowe konsumenta, a nie sprzedawać danych osobowych konsumenta.

Jeśli złożysz prośbę, mamy jeden miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.
Nie sprzedajemy danych osobowych naszych użytkowników.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tych praw, skontaktuj się z nami.

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności w Internecie (CalOPPA)

CalOPPA wymaga od nas ujawnienia kategorii gromadzonych przez nas Danych Osobowych i sposobu ich wykorzystywania, kategorii źródeł, z których zbieramy Dane Osobowe oraz stron trzecich, którym je udostępniamy, co wyjaśniliśmy powyżej.

Użytkownicy CalOPPA mają następujące prawa:

-Prawo do poznania i dostępu. Możesz przesłać weryfikowalne żądanie informacji dotyczących: (1) kategorii Danych osobowych, które zbieramy, wykorzystujemy lub udostępniamy; (2) cele, dla których zbieramy lub wykorzystujemy kategorie Danych Osobowych; (3) kategorie źródeł, z których zbieramy Dane osobowe; oraz (4) określone dane osobowe, które zebraliśmy o Tobie.
-Prawo do równej obsługi. Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli skorzystasz ze swoich praw do prywatności.
-Prawo do usunięcia. Możesz przesłać możliwą do zweryfikowania prośbę o zamknięcie swojego konta, a my usuniemy Twoje dane osobowe, które zebraliśmy.
- Prawo do żądania, aby firma sprzedająca dane osobowe konsumenta nie sprzedawała danych osobowych konsumenta.

Jeśli złożysz prośbę, mamy jeden miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

Nie sprzedajemy danych osobowych naszych użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych praw, skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

-Przez ten link: https://digital-school.net/contact/