Idiofony

Idiofon (z greckiego Ἴδιος - jego + grecki. Φωνή - dźwięk) lub instrument zanieczyszczający - instrument muzyczny, źródło dźwięku, w którym korpus instrumentu lub jego część nie musi brzmieć wstępnego napięcia lub kompresji (rozciągnięty sznurek lub sznurek lub naciągnięte membrany sznurkowe). To najstarszy rodzaj instrumentów muzycznych. Idiofony są obecne we wszystkich kulturach świata. Wykonane są głównie z drewna, metalu, ceramiki lub szkła. Idiofony są integralną częścią orkiestry. Tak więc większość szokujących instrumentów muzycznych należy do idiofonów, z wyjątkiem bębnów z membranami.